Contacteer

 info@plafondventilator10.nl

 

   

  Juridische informatie

  De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van de gevraagde dienst en zullen uitsluitend worden behandeld met het oog op het optimaal beheren en uitvoeren van deze bepaling. Daartoe geeft u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken met het oog op het verzenden van commerciële communicatie om u op de hoogte te houden van toekomstige promoties, nieuws en ontwikkelingen.

  Ook informeren wij u dat er geen overdracht van de door u verstrekte gegevens plaatsvindt. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de relatie met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens voortduurt.

  Evenzo informeren wij u dat u het recht heeft om toegang, rectificatie, onderdrukking, beperking van de verwerking, verzet of het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens te vragen door een e-mail te sturen naar info@plafondventilator10.nl of door een schriftelijk verzoek in te dienen, vergezeld van uw identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart, naar het hierboven vermelde adres.

  U hebt ook het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens mogelijk zijn geschonden.

  Scroll naar boven